Facebook Instagram Tripadvisor Twitter Blogger Google+

Ffôn: 01938 811 308
E-bost: anya@strawberryskysyurts.co.uk

English

Cysylltu â Ni

I gysylltu â ni i drafod ein gwersyll iyrtiau, aros gyda ni neu unrhyw beth arall, mae ein manylion cyswllt i’w gweld ar y dudalen hon. Neu llenwch y ffurflen isod a byddwn ni’n cysylltu â chi cyn gynted â phosibl.

Strawberry Skys Yurts

Bwthyn Clyniarth
Cyfronydd
Y Trallwng
SY21 9HB

Ffôn: 01938 811 308
Ffôn symudol: 07932 023 158

E-bost: anya@strawberryskysyurts.co.uk

Eich Enw:
Eich Cyfeiriad E-bost:
Eich Cyfeiriad E-bost unwaith eto:
Ymholiad:

Ein lleoliad


Gweld Map Mwy

Rydyn ni 8 milltir i’r gorllewin o’r Trallwng, lle mae’r orsaf reilffordd agosaf i ni ar y prif linell ac arosfannau bysiau National Express. Mae gwasanaethau rheilffordd uniongyrchol yn rhedeg o Birmingham ac ar linell Gorllewin Cymru. Mae modd newid trên yn Amwythig o linellau eraill.

Cliciwch yma i gael cyfarwyddiadau i’n cyrraedd yn y car.

Grant Logos